W przekazywanej do rąk czytelnika monografii są przedstawione materiały, które odzwerciedlają życie Polaków w okręgu permskim zarówno z punktu widzenia kształtowania sę procesów zachodzących w sferze etnokulturalnej, jak i w szerszym kontekście historycznym na odcinku czasu, który obejmuje wieki 19 i 20, włącznie z początkiem wieku 21.

Ta analiza naukowa ma solidne oparcie na źródłach archiwalnych, obszernych badaniach naukowców kilku kierunków.

Po raz pierwszy w monografii kolektywnej autorzy rozpatrują główne etapy imigracji ludności polskiej do Kraju Nadkamskiego, jego liczebność, miejsca rozsiedlania sę, osobliwości miejscowego języka polskiego, kultury etnicznej zarówno dzisiejszej, jak i tej sprzed lat.

W monografii są zamieszczone dokumenty archiwalne treści etnograficznej, materiały folklorystyczne i inne.

Wydanie jest przeznaczone dla fachowców z dziedziny historii i etnografii. Lecz zarazem powinno zainteresować szersze kręgi ludzi, których nurtuja problemy, białe plamy historyczne i etnokulturalne.

Загрузка...